Dato: 27. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 27 Marts 1845

Kjære Hr Møller!

Her sender jeg Dem den omtalte Bog; det er Eventyret pag 19, jeg troer De kan benytte. Bogen maa jeg have tilbage igjen paa Mandag.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 89, billed 6283)