Dato: Januar 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Onsdag Aften!

Kjære Hr Møller!

De skriver at De mellem 10 og 11 vil være saa venlig at see op til mig, men jeg er da ikke hjemme, jeg er iaften hos Grev Moltkes; - hvad Frederika Bremer angaaer, da har jeg tænkt der over med bedste Villie, i det jeg derved kunde være Dem til nogen Tjeneste og tillige benytte det Givne til Theodor Hells næste Nytaarsgave, jeg har lovet ham et lille Stykke, om min svenske Veninde, men da det bliver meest hvorledes jeg har opfattet hende, hvorledes hun personlig er traadt op for mig, saa hører der en Stemning til at skrive Sligt og i denne har jeg slet ikke været i disse Dage; De skal senere, naar jeg er oplagt dertil, være den første der faaer en saadan Skizze eller hvad det nu bliver, men i disse Dage / har jeg som sagt ikke, med bedste Villie, kunnet.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 420, billed 7130-31)