Dato: 21. december 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Løverdagmorgen!

Kjære Fru Balling!

Jeg har i et Par Døgn lidt af Tandpine og først nu da Tandbylden er skaaret føler jeg mig Menneske igjen, men jeg skal endnu i Dag holde Diæt, da jeg gjerne vil være aldeles rask ihast for at tage til Bregentved, jeg faaer Dem derfor ikke at see i Dag, men haaber at De den første Løverdag efter Hjemkomsten vil, som sædvanlig, venlig see mig! Hils Deres Kjære Moder og Søster.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersn /

Velædle

Fru Balling

Lazegaden, - anden Sal

sidste Dør til venstre for Boldhuusgaden.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 86, billed 6281-82)