Dato: 24. november 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Müller
Sprog: dansk.

Søndagmorgen den 24 Nov 1841

Kjære Ven!

Det er smukt og venligt af Dig og dine, at I tænke paa mig, at I ville see mig iaften, men, allerede for flere Dage siden har jeg lovet mig et andet Sted hen og jeg maa derfor bede, om I ville see mig en anden Gang.

Dersom Du og Familien hører til de Folk, som det interesserer at høre et nyt Drama før det opføres, da vil det være mig en Fornøielse - dog helst ved Dagen - at læse mit nye Stykke for Eder. See I det heller først spille, da skal jeg sende dig det trykt, naar det er opført. Mange hjertelige Hilsener til Dem Alle.

Din trofaste, gamle

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 114)