Dato: 24. august 1844
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Citeret fra "Omkring Levnedsbogen"]

Lenz' brev lyser af daarlig Samvittighed. Thorvaldsen-Bogen har han ikke glemt, men Portrættet, uden hvilket den ikke kan udsendes, bliver først færdigt i September, mendens Petits Oversættelse af den er lovet (!) til midt i August. Senest i Oktober skal den udkomme. Imidlertid har hans første Deltagelse som Forlægger paa Leipzigermessen været saa lidet indbringende, at han ikke vover at tage Risikoen ved at udgive Eventyrene, men Boghandler Kittler, som aabenbart har talt med Andersen, har ønsket at overtage denne Forlagsartikel, og omend ugerne, Lenz er gaaet ind derpaa. Kittler har ganske vist omstyrtet de Aftaler, Lenz havde truffet med Bogtrykkeren i Leipzig, men han har lovet, at Bogen skal blive smukt udstyret og udkomme sidst i Oktober; Lenz vil derfor under Forbehold af Andersens Billigelse overlevere ham Manuskriptet. Kittler, som imidlertid ogsaa har købt Petits Oversættelse af "Mulatten" ønsker nu, ofrtsætter Lenz, at Andersens Biografi og Portræt skal følge med dette Drama, der først skal ud til Nytaar 1845. Andersen maa altsaa selv tage Stilling til, hvorledes der skal forholdes med Biografien, som Lenz iøvrigt haaber at faa Tilladelse af Kittler til at benytte i "Die Zeitgenossen".

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen