Dato: 22. juni 1844
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

124. Fra Jonas Collin.

Kbh 22 Juni 1844.

Kiæreste Andersen

Deres Brev af 16 d. M. fra Hamborg var os alle inderlig kiærkomment.Først maa jeg melde om Lykkens Blomst. Den behager ikke Adler, hvorfor? Ja det veed jeg ikke. Imidlertid troer jeg, at naar De foretog nogen Forandring derved, saa at Sammenhængen blev mere klar, saa overvandt man vel den Modstand, som desuden ikke er paa Liv og Død, som De veed. Men der er arriveret en anden høist synderlig og sielden Begivenhed: der er indsendt et andet originalt Stykke i 2 Acter »Drøm og Virkelighed« hvori Evald ligeledes træder frem, og hans haarde Skiebne skildres. Dette Stykke har endnu ikke været hos nogen af Censorerne. Der er intet eventyrligt deri, saa fra den Side skal man ikke gaae løs paa Forfatteren. Dersom jeg faaer noget at vide derom, thi stundom gaaer det langsomt, førend De kommer hiem, saa skal jeg skrive til Dem desangaaende.

Sommerforestillingerne gaae meget heldigt. Baade »Statsmand og Borger« og Molieres »Don Juan« have giort megen Lykke og ere givne, hver, tre Gange.

Theodor er naturligviis endnu i Jylland; men da Ditzels Helbred daglig bedres, er Substituten nok snart færdig, og han længes, som det lader, efter Kbh.

Naar jeg nu tilføier, at alle her have det ved det Gamle, og sende mange kiærlige Hilsener, saa kan jeg med en god Samvittighed slutte.

Lev vel gode Andersen

Deres faderligt hengivne

Collin

Om Storfyrstindens Sundhedstilstand haves endnu ingen bestemte Efterretninger; saa farligt, som det sagdes, er det vist ikke.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter