Dato: 20. januar 1844
Fra: Hellevig Augusta Petronella Wrangel von Brehmer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Lund - Hyby 20. januar 1844. [efter at have takket for de tilsendte eventyr hedder det: ...

Jeg har at meddela en tidning som säkert ej blir uten intryck på Hr. Andersens hjerta: Mathilda Bark är ej mera. - Hon dog i Måndags efter at hafva varit sjuk fem à sex dagar. I lifvets vår og följd af de sinas och vänners tårar, kan man prisa henne lycklig och använda en Svensk Skalds ord: "Då menniskorna säga hon war värd att lefva, swara Englarne: hon war värd at dö." En minnesblomma på hennes graf af Digtern som engång beundrade henna skulle glåadja Moder och Syster, som deri såg ett bevis att Mathildas minne lefver inom ett ädelt bröst på andra sidan Sundet. Lägg detta på hjertat.

Augusta Wrangel

Tekst fra: H.C. Andersens Hus