Dato: 11. august 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Camilla Cécilie Victoire Buntzen
Sprog: dansk.

Bregentved den 11 August 1843

Fru Buntzen!

De vil tilgive at jeg plager Dem med mit slette Skriveri, men Bilaget haaber jeg vil bringe Dem til at glemme det. Jeg var kun et par Dage i Kjøbenhavn, da jeg kom hjem fra Frankerige; flere Gange stod jeg paa Springet at aflægge min ærbødige Visit for at fortælle dem om Deres Søn, som jeg ret er kommet til at skatte og holde af, men altid kom der eet eller andet i Veien, som De nok indseer, naar man efter sin Reise kun er faae Dage i Hjemmet; jeg reiste til Fyen og er nu i den sidste Tid i Besøg hos Excellensen Grev Moltke paa Bregentved, her modtog jeg for en Time siden et Brev fra Deres Søn, der tumler sig i les hautes pyrenés; jeg troer det vil interessere Dem og jeg sender det derfor afsted; i næste Uge kommer jeg til Kjøbenhavn og tillader mig da at aflægge en Visit og atter at modtage Brevet, som jeg naturligvis ikke vil tabe, De faaer det kun til Gjennemlæsning.

Ærbødigst

H. C. Andresen

[Udskrift:]

Velædle Fru Buntzen

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 68-69)