Dato: 27. juli 1843
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, tysk.

Lenz beklager, at han endnu ikke har været i Stand til at opfylde Løftet. [skaffe tyske Anmeldelser af "Bazaren"]. Samtidig vender han tilbage til et Projekt, som han havde drøftet med HCA under dennes Besøg: Han ønsker at udgive et ind nye Eventyr (fra og med "Lykkens Kalosker"); Bogen skal udkomme inden Nytaar 1844, smukt udstyret, og i Betragtning af den almindelige yndest, HCA nyder i Tyskland, venter han sig et heldigt Resultat af Foretagendet. Han har tænkt sig en Bog paa 14-16 Ark.

Herr Dr. Le Petit sagte mir, dass er Ihr Jugendfreund sei und deshalb erlaubte ich mir diesen Brief durch seine Vermittelung an Sie gelangen zu lassen. Herr Dr. Le Petit hat sich auch gütigst erboten, die Übertragung Ihrer Märchen ins Deutsche zu besorgen und will gern Ihre Ansichten und Winke in Betreffe derselben entgegen nehmen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost