Dato: 30. marts 1843
Fra: Xavier Marmier   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Min kiaer Ven,jeg kunde ikke træffe V. Hugo igaar, men jeg haaber at see ham snart, eller jeg skall skrive til ham at han giver Dem en rendez-vous. Hvorledes lever De her i vor store By, jeg seer Demikke meer og taenker at De er den heel Dag, appelé, choyé, fêté af alle smukke Damerne som holder af nordiske Poesi og nordiske Digtere.

Glemmer De ikke mig.

Farvel.

Deres Ven

X. Marmier

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost