Dato: 9. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Nicolaj Gomard
Sprog: dansk.

Glorup den 9 August 1842.

Høistærede!

Min hjertelige Tak for at De vilde sende mig nogle "Nyheder", men No 9 havde jeg alt læst paa Bregentved og No 10, som jeg saa gjerne vilde have da jeg aflagde Dem min Vesit, har jeg, da Bladet ikke var at finde hos Dem, ladet hente fra Odense; jeg har altsaa ingen Brug for disse to Hefter.

Vil De derimod bevise mig den Venlighed, med Posten, som bringer dette Brev, at sende mig mine "Eventyr" ny Samling, men alle tre Hefter af denne, dernæst en lille Pjese: "Folk, Publicum, offentlig Mening" af Grimur Thomsen, samt sige mig Priserne. uden jeg kan faae begge strax skal De ikke sende Dem! - Det glæder mig, at jeg ved et Tilfælde har mødt Dem, jeg husker Dem, som lille Dreng, og veed De det, Deres Fader har staaet Fadder til mig.

ærbødigst

H. C. Andersen /

ST

Hr J. N. Gomard

Boghandler i Nyborg.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 71, billed 6276-77)