Dato: 17. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Bregentved den 17 Juli 1842

Kjære Ven!

Da jeg endnu ikke i Aviserne seer et eneste Ord om vor Jomfru: "Agnete", saa kommer hun nok ikke i Tjeneste i Sommer; den franske Greve har nok faaet hendes Plads. Det forekommer mig imidlertid bedst om vi tog os lidt af Jomfruen og derfor skriver jeg dette korte Epistel.

Vil De faae det reenskrevne Manuskript af Hr Holst og da indsende dette til Direktionen, med et par Ord at De har Komponeret Musikken og vil nu fuldende en Ouverture til Stykket; vi ville altsaa rimeligviis erholde Svar fra Kunsens ved Smørsommers Begyndelse og Agnete kan da gives i September eller October. De kan ogsaa bringe det til Konferentsraad Collin og tale med ham hvad Musikken angaaer, jeg skal da skrive om Stykket; De veed Collin er interimistisk Chef.

Imorgen forlader jeg Bregentved hvor jeg har tilbragt en meget behagelig Tid, paa Gisselfeldt var jeg først 8, senere tre Dage paa den Tid Hertugen af Augustenborg med Familie tilbragte der nogle Dage; det er en meget elskværdig Familie og jeg blev da beæret med en Indbydelse til Augustenborg naar jeg atter flyver ud. Naar De seer dette Epistel er jeg paa Veien til Hamborg, hvorfra jeg vender hjemad, over Fyen, men Kjøbenhavn seer jeg ikke saa snart! Hils den kjære Helsted og tak ham for Post og Musikken hos Hødt. Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 120-21)