Dato: 17. maj 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Holst
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Mai 1842.

Kjære Ven!

Nu har jeg gjennemlæst "Agnete" og i Tankerne arangeret det Hele, vi maae see at faae Rung til at componere to Sange og et lille Melodrama, dernæst overlade til ham om vi kunne, efter det Heles Characteer, benyttte Havfrue-Choret i Oberon.

I Scenen med Zigeunerne (første Afdeling) maa vi have lidt Dands, da der efter Handlingens Natur her maa være en Hvile, men naturligviis skulde denne Hvile ikke føles af Teksterne, vi kunde faae Bournonville til at arangere denne Dands, eller lade ham lægge den bekjendte Præconne med, dandset f EX af Pauline Funck, det vilde særdeles passe. Dog herom kunne vi senere tale; Rung er den jeg først skulde sammen med. /

Jeg troer jeg skal faae det Hele til at afrunde sig smukt og vi bruge ikke mange flere Personer end de her ere anførste i det Hefte, de her faaer til Afskrivning; vil De strax sætte dette i Virksomhed og senere give mig det til Gjennemlæsning; overmorgen skal de faae Slutningen af den første Afdeling.

Dersom det Hele tager sig ud paa Scenen, er det en Selvfølge at De tager dem af det paa det Bedste, at det kommer paa Repertoiret og at jeg saaledes, har min Fordeel. -

venskabeligst

H. C. Andersen /

ST.

Hr kongelig Skuespiller

Holst

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 69, billed 6271-73)