Dato: 29. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Johs. Øehlenschlæger
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 April 1842

Kjære Ven!

Vil Du være min Raadmand! Siig mig hvad jeg kan gjøre! Jeg troede ikke Din Fader kunne see mig hos sig paa Søndag, men i Dag hørte jeg det jo, at jeg var velkommen! Paa samme Tid er der kommet en Indbydelse fra Grev Wilhelm Moltke ogsaa til Søndag, denne vilde jeg nødig afslaae, egentligt vilde jeg gjerne tage mod dem begge, men det lader sig kun gjøre hvis det er Din Fader ligegyldigt om han seer mig denne Søndag eller den næste igjen. Men Du forstaaer mig jeg vilde ikke handle taktløst, ikke støde ham, men egentligt gjerne komme baade hos ham og hos Moltke.

Siig mig betids imorgen et Par skrevne Ord derom! Din Fader læser jo i Bazaren! Siig mig om han er noget tilfreds med mig i den. -

Hils den kjære Wiliam!

din gamle Ven

H. C. Andersen

E.S. Jeg boer Hotel du Nord

[Udskrift:]

Hr. Hofjunker Johannes

Øehlenschlager

Ny Kongensgade, første Port til Høiere fra Kanalen, Stue-Etagen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 246-49)