Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 5. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

[Kladde]

Allernaadigste Konge!

Deres Majestæt har været saa naadig og mild imod mig at jeg af hele mit Hjerte føler Trang til at bringe min ringe Tak. Uden min ædle Konges Naade maatte jeg alt i denne Maaned have tænkt paa Hjemreise, og det vilde have været mig haardt, da jeg indtil dette Øieblik kun har seet af Italien hvad jeg allerede kjendte og har seet i et langt sydligere Colorit end denne kolde, regnfulde Vinter har kunnet give Italiens. Mit Ophold har været mig interesant men manglede ganske Duften af hiint første Indtryk, nu derimod kan jeg ved Deres kongelige Majestæts store Naade see mig istand til at udvide min Reise, gjøre et længere Ophold paa Sicilien eller, hvis ikke Opholds-Omstændighederne, som jeg haaber tillader det, see noget af / Grækenland. I hvor jeg end kommer vil Indtrykket af Alt Stort og Skjønt bringe i min Tanke, det er min ædle Konge jeg skylder at jeg seer dette. Gud give mig Kraft til at vise gavnlige Frugter af denne Reise, [overstr.: skeer det, da er det vist Gud, Deres Majestæt] at jeg ei maa være uværdig den Naade min Konge har viist mig

[forskellige regnestykker]

20 Neapel

10 Palermo

20 Palermo

20 til Mezina

10 i Maxina

5 Reisen

20 til Syracus

20 i Syracus

15 i Malta

36

10

156

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscanning 13, 369-70)