Dato: 3. april 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: N. P. Nielsen
Sprog: dansk.

[trykt: Mercredi] 3 Avril 39

Kjære hr Instructeur!

Her sender jeg Dem det omtalte Stykke [Mulatten]; synes De om det og vi kunne, ved en Sommer-Forestilling bringe det paa Scenen, da vilde det glæde mig meget. Eet og Andet kunde forandres deri, vi kunne jo tale derom; De har langt anderledes Kundskab til Scenen, end jeg og De vil vist være istand til at give mig et og andet Vink der var til bedste for Opførelsen.

Tak for det venlige Sindelag De har viist imod mig, i Anledning af mit nyeste Arbeide, Tak for al Deres Deeltagelse; gid / jeg stedse maa beholde Deres Venskab; De kan tro, at om jeg ikke ved mundtlig Samtale kan udtale det, jeg dog varmt og levende paaskjønner Alt. Vil De bringe Deres Kone og Jomfru Petersen min hjertelige Hilsen, jeg smigrer mig med, at jeg tør regne Dem imellem De, som mene mig det godt og have nogen Interesse for Digteren. Lev vel!

af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:] Hr. Instructeur Nielsen

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 822-24)