Dato: 22. december 1837
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn, d 22 Decb: 1837

Høistærede Hr. Ven!,

Uagtet jeg mundtligen har aflagt Dem min Undskyldning for at ganske imod min Villie, mit Ansigt ved vore sidste hurtige Møder, ikke har baaret Præget af den Varme, hvormed mit Indre altid kommer Dem imøde, maa jeg endnu til Svar paa Deres forbindtlige Skrivelse, beklage at mit Minespil saalidet staae mine Følelser bi, vær overbeviist om kjære Hr Andersen, at ingen udvortes Indflydelse, ingen krænket Forfængelighed fra min Side kan svække den Hengivenhed, som Deres mangesidige Værd har indgivet mig for Dem; den Agtelse, som De har saa gyldigt Krav paa, den Overbærelse hvormed De bedømmer Kunsten, er Dem Borgen for at De ikke har stødt an mod min Ømfindtlighed, og jeg lover Dem at dersom saadant skulde indtræffe, vilde jeg høimodigen træde Dem under øjnene og lade en Forklaring rense det Heele, men aldrig see suurt til en Skjald, der saa ofte har glædet mig og som jeg er stolt af at kalde min Ven.

Deres oprigtige og hengivne

Auguste Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter