Dato: 14. november 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Nov 1837

Kjære Ven!

Faaer Du dette Brev til Lands eller Vands? Hvad behager! Men det er i din Søsters Værelse jeg skriver dette og man venter kun paa mig altsaa maa jeg jage i Gallop og ud med de Nyheder, som rimeligviis de Andre ei give Dig. Postillonen i Longemau blev givet den 28 Oct: og havde et Par Piber. Din Fader siger om Musikken: "0 ja, ja! Herre Gud, den er jo noget let!" - jeg troer at jeg tør sætte et "s" foran hans sidste Ord. Jomf Grahn er kommet fra Paris og har vundet særdeles, Flere sætte hende Alt ved Siden af Taglioni, det er vist for stærkt, men en sjælden Dandserinde er hun blevet. Til Kongens Fødselsdag gives Halevys: Jødinden, der tales om at den lille Jomfru Østerberg skal udføre Hovedrollen. Det bedste nyere Stykke vi have faaet er et fransk Lystspil med Sang: Farinelli. Læs endelig / de to Kjøbenhavnsposte [overstr: Gjødewad] din Søster har svøbt om Noderne, der seer Du hvad der for Øjeblikket er Stoffet for den varmeste Conversation. Gjødewad havde ellers to Timer hvori han kunde have brændt Manuscriptet, men det tænkte han ikke paa. Imorgen skal Sagen blive mere offentligtgjort og Publicum faae at vide hvem det er der har skrevet Brevet om Ravert; jeg lider ellers slet ikke denne Forraaden af Colegiesager. Paa Torsdag kommer: Kun en Spillemand, i næste Uge ariverer mit Portrait og til Nytaar 3die Oplag af Fodreisen og andet Oplag af Agnete. Fra Prinds Oscar har jeg faaet en Taksigelse Skrivelse ved Beskow, for min Improvisator. Jeg tænker nu paa at skrive en Tragedie om Corfits Ulfeldt. Til Sommer skal jeg reise til Holsteen, jeg er indviteret af Rantzau-Breitenburg. -/

Vi havde i Søndagsaftes et mageløst dejligt Stykke Nordlys, hele Byen var i Bevægelse, overalt troede Folk det brændte ved den modsatte Kant af Byen, hvor de boede. Lulu giver tomt Huus! Hans Heiling gives jevnlig, vi vente en ny Opera af Marschner: Bæbu, Phister skal udføre Hovedrollen. Idag har Kastelsgraven været lagt til, det er vor første Frostdag i aar. Hvorledes staaer det med dit Hjerte, slaaer det for Sort eller Hvidt. Jeg vilde finde det moersomt om Du hjembragte en smuk Negerinde, der som en sort Skjønhedsplet kunde sidde i første Etage naar der blev givet en Opera af Dig! Nu veed jeg Gud hjælpe mig ikke mere, uden at jeg ønsker mig 1500 aarlig, saa vilde / jeg blive forelsket, gifte mig, staae paa Hovedet af bare Fornøielse osv osv, Du veed jeg er din elskværdigste Ven! næste gang skal Brevet blive betydeligere, frydeligere og nydeligere!

Din trofaste Ven

H. C. Andersen

E.S.

Weyse lever ved mad og Drikke, Gerson er ikke blev høiere end før.

Frøhlich farer om.

Lyders gaaer i sin hvide Frakke.

Din fader siger den onde gale mig er De styg Andersen.

Din Søster siger o den søde Fader og saa er hun poletisk varm.

Jeg - ja jeg er din Ven!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 58, billed 6261-64)