Dato: 29. september 1837
Fra: Steen Steensen Blicher   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Spentrup d. 29 Septbr 1837

Velædle Herr Andersen

Deres Meddelelse i sidste Ærede fra Deres Reise i Sverrig ere mig rigtignonk mere forunderlige end behagelige. At D'herrr. Stockholmske Digtere, istedetfor efter gjentagne Opfordringer at bidrage til Udførelsen af den Plan med Unions-Kalenderen - hvilken De dog selv saa meget bifalde, rive Opfinderne Eckbohrn og mig saa godt som Planen ud af Hænderne for selv at udføre og gjøre sig Samme nyttig er dog langt fra at være smukt. Til en Erstatning ere de nu saa galante at vilde modtage Bidrag fra mig; men hertil finder jeg mig ikke meget tilskyndet, kan ei heller gjøre det, uden Overeenskomst med Eckbohrn, hvem jeg nu skriver til for at erfare om han har givet sit Minde til Stockholmernes Foretagender; hvorpaa jeg af gode Grunde meget tvivler. I al Fald protesterer jeg for mit eget Vedkommende imod den her berørte Fremgangsmaade, og venter at hverken De eller nogen anden dansk Digter behandle mig saaledes som hine have behandlet Deres Landsmand.

Deres oprigtige

S. S. Blicher.

Tekst fra: Solveig Brunholm