Dato: 20. april 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Johannes Wilstrup
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 20 April 1837

Det kan ret ærgre mig at de to Gange har gaaet forgjæves! jeg, som sagde at jeg næsten altid var hjemme til Klokken 12 hver Dag. I forgaaers var det Solskinnet, som lokkede mig, men har det saa sjældent og det er en flygtig Lykke, derfor maa man gribe det. I dag var det een af mine Venners Fødselsdag og derfor foer jeg ud Klokken 10.

Nu kommer en tredie Undskyldning, jeg kan ikke komme til Dem imorgen, jeg har lovet mig til Kommandeur Wulffs til Middag og om Aftenen skal jeg til Præsten Rothes, hvor Sibbern og nogle flere Bekjendter ere indbudne for at høre hvad jeg har skrevet af Romanens tredie Deel, de kjende alt det foregaaende. Er det Dem og Deres beleiligt, tillader jeg mig, at komme til Dem paa Søndag Klokken mellem 5 og 6; eller ogsaa en anden Dag i Ugen som kommer. Dog vil jeg for en Sikkerhed fortælle, at min Hals er begyndt igjen at gjøre sig ud til Beens; iaften skal jeg saaledes have varmt Omslag, blev den nu meget værre og ikke bedre, som jeg dog haaaber, da maa jeg paa Søndag sende et Epistel istedet for mig selv. Dog det skeer vel ikke! Undskyld mine slemme Kragetæer!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Hr Asessor Wilstrup.

Kronprindsesse Gade No 29

anden Sal.

i Kjøbnhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 55, billed 6254-56)