Dato: 17. december 1836
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Løverdag d. 17 Dcbr 1836

Høistærede!

Ifald De ikke er anderwärts engrassirt, vilde det glæde os, om De vilde spise til Middag hos os idag Kl. 4. De vil træffe Confer. Collin, Ass. E. Collin og nogle andre Bekjendte.

Deres

H. L. Heiberg

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg