Dato: 13. august 1836
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. d. 13 Aug 1836

Kiære Andersen

uheldigviis glemte jeg i Gaar, at Pengene skulde afsendes om Fredagen, og husker det først i Dag ved at fremtage de Breve, som skulle besvares 15 med denne Post, og blandt hvilke Deres.var lagt. - Denne Uregelmæs­sighed maa De tilgive mig; med Brevposten maae man ikke sende Penge, og jeg vil ej udsætte mig for at en Postmester (og Postmestere have en egen Følelse i Fingrene) skulde faae Mistanke og anholde et Brev fra mig. Jeg haaber, at De uden Vanskelighed vil kunne reise en Capital af 10 R, 20 om det var det Dobbelte; i alle Fald maa De beraabe Dem paa mig, om det kan hiælpe, f Ex hos min Cousine Bredsdorff eller hvem De ellers vil tye til.

I Onsdags havde Edvard Bryllup i Søllerød, og Bryllupsgildet var i Fortunen; derom ville Søstrene fortælle det Fornødne naar De staaer iblandt os.

Seer De Bangs, Nørager, saa hils dem hierteligst fra mig; enhver Ven af Frølich maa paaskiønne hvad de saa kiærligen giøre for ham.

Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost