Dato: 28. april 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Høistcomanderende i mit Hjerte,

medens jeg skriver disse Linier! Søster Jette sagde: skriv noget Nydeligt til den søde Christian, han sidder paa Broen og seer ud over havet, saaledes, som han skal males af Raadsig. Spiis ikke formeget til Middag, vær forberedt paa Fasten, imorgen er det vor eneste chatolske Dag, den indvies ogsaa med Klokkeringning og Folk gaae i Prosession paa Volden; ja det kan Du nu ikke see! kys de svenske Flikkaer fra mig, naar Du skriver paa deres Pas. Af Nyheder har jeg kun at Hillerup er blevet ansat i Ove Thomsens Sted, hos Hempel i Odense, og at jeg i Dag stødte Hælen løs paa mine i Milano kjøbte Støvler. Jeg har faaet en nydelig Lille Tandbyld, som har min særdeles Opmærksomhed. iaftes var jeg hos Adlers, Fru Falsen vandt mit Hjerte i den Grad at var hun Enke og jeg en rørig, gammel Enkemand med Penge, saa skulde hun blive lykkelig. Nu kan jeg ikke sluddre meer, men dette er sgu' godt!

din Ven

Digteren /

[Udskrift:]

Til Officeren paa Vagten!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 54, billed 6252-53)