Dato: 21. februar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Søndag Aften den 21 Februar 1836.

kjære Ven!

Da jeg sidder og retter Correctur maa jeg sende Dig min Brevdue for at bevidne min Glæde over din smukke Musik. Jeg synes godt om den og Du hørte at Publicum var af samme Mening. Derimod i formiddags tiltalte det mig ikke, jeg syntes endogsaa at det var en forfeilet Idee at sætte Musik til Digtet, at der, hvis denne skulde være og forhøie den comiske Virkning, maatte vælges bekjendte Ting, der ved Idee-Forbindelsen pegede hen paa Parodien. Min Mangel paa Modtagelighed laae rimeligviis da i, at jeg fik det i Spaaner, den evige Repeteren skar mig det hele itu Nu derimod, da jeg fik det ordentligt, var jeg ei alene fyldestgjort, men endogsaa overrasket. Bliv smukt ved, som Komponist, men fremfor Alt, Ven af

din hengivne Digter

i stor hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 53, billed 6250-51)