Dato: 30. december 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Albertine Liunge
Sprog: dansk.

Fru Liunge paa Hjørnet af Nørregade og Krystalgade, Indgangen er i Krystalgade. (første Sal).

Kjøb: 30/12 35.

Kjære Fru Liunge!

Som jeg sagde Deres Terne igaar, har jeg flere Dage været slemt forkjølet, endnu er jeg slet. Nu vil De vist neppe have et slet Menneske i Deres Kreds! Det falder ogsaa i sin Orden, at jeg maa ende det gamle Aar, som jeg har tilbragt det; at synes en Utaknemlig. De og Deres Mand har flere Gange ladet Stuedøren staae aaben for mig om Onsdagaften, og jeg har ikke benyttet det, af bare Flittighed; nu vil De dog tage mig med til Juletræ, lade Naade gaae for Ret, men jeg for lidt kunde deltage i Glæden; Snue, Hæshed og Hovedpine, er mine Plagegudinder. Nu kommer det nye Aar. Rimeligviis vil De nu ikke mre tilraabe mig velkommen, men jeg skriver just derfor Dem til, jeg vil saa ret staae mig med Fruen i Huset og det er dog den afgjørende Magt. Gjerne vilde jeg have hjulpet lidt paa Juletræet, havde de sendt mig Liste over Presenterne, nu beder jeg dem om medfølgende Juletræes Frugt, maa bliver ophængt for min lille Kjærlighed, den kommer fra hendes Digter og vil bedst kunde erindre om en Skribent, der stræber at vinde Efterslægten for sig og har altsaa dobbelt Grund til at søge sin lille Kjærligheds vedkommende Venskab. - Fra Ingemann fik jeg igaar Brev, med en Bouquet af Hilsener til fælleds Bekjendter, jeg bringer altsaa Dem Deres Portion.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 69-70)