Dato: 24. november 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederikke Juliane Augusta Abrahams, f. Philipsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Nov 1835

Kjære Frue Abrahams!

Mine "to Studenter" syntes de jo godt om! De have begge en ældre Søster, "Agnete", født i Frankerige, men dansk i Sjæl og Sind; Folk har aldrig vildet synes om hende, som hun vist fortjener, men det kommer vel nok, naar nu hendes Brødre, Improvisatoren, de to Studenter og hvo veed, hvilke flere der kunde komme, blive anseete Personer, vil ogsaa Søsteren drages frem og Folk paaskjønne hendes Dyder; men der maa Tid til! For at hun kan faae en Veninde, før det blive Mode at elske hende, sender jeg Dem dem det gode Barn, hun vil erindre Dem om sin Fader, der altid bliver Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Medfølgende Brev er sendt mig til Deres Hr: Mand, det er fra Udgiverne af den iversenske Avis, som er Lærer i Fransk ved Odense Skole, hvad der staaer i, veed jeg ikke, men man har bedet mig at besørge det med Undskyldning og Anbefaling.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 51, billed 6249)