Dato: 29. juli 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Ove Thomsen
Sprog: dansk.

Odense den 29 Juli 1835.

Kjære Ven!

Da jeg frygter for, ikke at see Dig ved min Afreise, som skeer lidt hurtigere, end jeg først havde tænkt, vil jeg her sige Lev vel! Mit nye dramatiske Stykke: "Skilles og mødes", der foregaer under de Spanskes Ophold her i Odense, vilde jeg saa gjerne have læst for Dig og din fortæffelige Kone, men da jeg nu lægger Hjemveien over Lykkesholm, bliver Afreisen lidt i Gallop; jeg vil da tage mig den Frihed, saasnart Bogen er trykt at sende dig et Exemplar med et lidet Undskyldnings Digt. Du skal faae det ganske varmt. Til Skolens Skovbal paa Fredag, har jeg maatte skrive en Vise, dersom du troer den lykkedes og vil benytte den, ved en Leiligehd er den til din Tjeneste, her er en Afskrift. Kys dine velsignede Unger fra mig og tænk selv venligt paa din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 178)