Dato: 8. april 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8de April 1835.

Kjære Hr Professor!

Først nu takker jeg Dem for Deres mig saa kjære lille Bog, De sendte mig og som jeg har læst med stor Interesse især den første og sidste Fortælling. Vaarulven klang mig som Waldhornmusik i den stille Skov og Corsicaneren førte mig tilbage til Capri, den Klippeø der har givet mig Idee om St Helene. Deres "Døde" - kan jeg ikke blive fortrolig med, idet mindste vilde han ikke ved første Møde behage mig, som de to Andre. - At jeg nu først siger Dem "mange Tak!" kommer af, at jeg vilde bringe min Improvisator med, eller rettere lade ham sige god Dag ude hos Dem og takke for al den Venlighed De og Deres Kone skjænker hans Fader. Nu længes jeg grumme meget efter at høre hvad Indtryk den har gjort paa Dem Begge. Finder De Eet og Andet med altfor glødende Farver, Blodet altfor levende varmt, saa husk paa det er i Syden, det er Italiens Børn, der tale og handle. Lara er [overstr: vidst] vist nok den mest poetiske i hele Bogen, hende holder jeg af. Hvad sige de vel i Sorøe? Hils Lorenzen ret venlig fra mig og tænk snart paa mig med en lille Skrivelse angaaende Barnet.

Deres af Hjertet

hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 93-94)