Dato: 29. december 1834
Fra: Niels Chr. Øst   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 29 Decbr 1834.

Høistærede!

Tvende Gang har jeg forgjæves søgt den Fornøielse at tale med Dem; da jeg ønskede at vise Dem Art: Dem vedkommende i mit Lexicon, om De deri maatte attraae nogen Forandring? jeg opholder No.s Trykning blot for at De skal see det først, følgelig vil det være mig meget behageligt at have den Fornøielse af Deres Besøg, om muligt i Aften, efter Kl: 6 - (eller underrette mig om hvor jeg i Morgen efter Kl. 12 kan træffe Dem).

Med særdeles Agtelse

Øst.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost