Dato: 23. oktober 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Henrik Hertz
Sprog: dansk.

Kjb: den 23 October 1834

Kjære Hertz!

Det glæder mig meget at vi nu have Dem igjen; jeg sender hermed min lille Datter Agnete for at sige god Dag! - Om nogle Maaneder skal De see en lille Søn fra Italien, og haaber at De skal finde lidt sydlig Ild i hans Øine, endnu er han ikke klædt paa, men Kjolen skal nok blive pæn, gid Drengen selv vinde Deres Hjerte. - Jeg længes ordentligt efter Dem, men nu er der jo saa mange der først skal sige god Dag; snart, haaber jeg vi sees.

Lev vel!

Deres meget hengivne

i hast!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 7-8)