Dato: 23. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Barck
Sprog: dansk.

[Brevpapir med Påtrykt Jeudi]

23 April 1840

Kjære Frøken

Det er mig en Trang at sende denne lille Brevdue over Søen og bringe Dem og den elskværdige Frøken Stackelberg min Tak og Hilsen at de saa smukt forundte mig ved Afreisen, endnu engang at faae Dem at see! - Jeg har allerede tegnet med Blæk og Pen et Billed til Billedbogen, hvor De og Søsteren i Maaneskin ruller over den skaanske Slette, gid jeg havde kunnet tegne Portrætter saa vilde dette Billede have de smukkeste Skikkelse. Bring Deres fortræffelige Moder min ærbødige og inderligste Hilsen, hun var saa god og elskværdig mod mig de faae Timer vi mødtes. Naar faaer jeg Dem dog at see igjen! O kom snart over Søen til os! Jeg tør desværre ikke saa snart komme til Sverrig, dertil er man for opmærksom imod mig. Siig til Deres Frøken Søster at hun skal tage Dem ved Haanden, Naboersken følger med, saa kan de jo nok i god Treenighed være her paa Bølge!

Gid De nu venligt vilde tænke paa Digteren, ja være ham, kun halv saa god, som han er Dem! Mange Vaar- og Sommerglæder ønsker jeg De maa gribe, om otte Dage er vist Skoven grøn; den første Nattergal De hører bringer dem en Hilsen fra mig

af mit fulde Hjerte

Deres hengivne

meget ærbødige

H. C: Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus