Dato: 5. september 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Müller
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 September 1834

Min kjære, eiegode Ludvig!

De Andre sagde alt igaar at jeg ikke burde gaae til Dig, det vilde kun være til Plage! Jeg længes saa meget efter Dig og Otto, der er en Deel jo, jeg kan fortælle Eder, vi ville tale meget sammen, De kan troe det er godt. Vær ikke alfor bedrøvet, kjære Ven, der kommer bedre Dage, og engang solrige, hvor vi aldrig skilles fra vore Kjære. - Græd kun din Smerte ud og skam dig ikke derved, græd kun, saa faaer dit H jerte Ro! - Vil Du om nogle Dage see mig hos Dig? -

din trofaste broderlige

Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 112)