Dato: 18. april 1833
Fra: Directionen for Fonden ad usus publicos   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

At Hans Majestæt paa Directionenens allerunderdanigste Forestilling, under 23de d.M. allernaadigst har bevilget Dem en Reise-Understøttelse af 600 Rdl rede Sølv aarlig 2 Aar, mældes Dem herved.

Directionen for fonden ad usus publicos den 18 April 1833.

Møsting /

E. Collin

Hr. Candidatus philosophiæ H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 435, billed7162)