Dato: 23. januar 1833
Fra: Frederik (Frits) Petit   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[citat fra bogen]

Fra at have ligget i Strid med sinfamilie var hannu efter eget Sigende geraadet i aaben Kamp med hele Menneskesklægten. Han havde uden Penge fægtet sig gennem Rhinegnene og i Frankfurt fundet et foreløbigt Asyl, hvor han havde praktiseret som "Professor der neeuren Sprache.". Under Efterdøningerne i Tyskalnd af Julirevolutionen blev han imidlertid rodet ind i politiske Uroligheder, fængslet i 14 Dage og derefter forvist fra Byen. "Dimitry" var udkommet paa Tysk, men det vaar skralt med Afsætningen; han beder nu Lehmann og Andersen om at hjælpe med at skaffe ham Subskribenter til forskellige planlagte nye Værker.] Selve Skildringen af hans Oplevelser og Genvordigheder staar i Brevet til Lehmann.] Lass Andersen Deinen Brief lesen; ich mag die Geschichte nicht wiederholden. Til Andersen, som faaer i Kommission at besørge Bog (Tragedien) og Brev til Heiberg og at sørge for at samel Subskribenter til et ny tramatisk Arbeide "1812", som foromodentlig aldrig udkom, skriver han, at han har oversat (og godt oversat!) enkelte af hans Digte. Det har sin Rigtighed; ifølge Andersen-Biografien i Østs Leksikon udgav han dem ovenikøbet for sine egne!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost