Dato: 16. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 December 1832

Kjære Hr. Justitsraad!

Herved tager jeg mig den Fornøielse at tilsende Dem mit seneste Arbeide, hvorvidt dette viser aandelig Fremgang eller forøger Pletterne i mit poetiske Liv, vil nu Tiden vise. Jeg haaber at høre Deres ærlige Dom; Mildhed er jeg ikke vant til; man har snart bragt mig til det Punkt at alt Mod og Lyst svigter; dog det er jo godt, dersom jeg virkeligt ikke kan bringe det til noget Høiere, end hvad mine første Smaadigte, alt udtalte. -

Gid De i dette Arbeide finde noget mere, end jeg selv tør haabe, og der ved gjøre mig Deres Interesse værdig

med megen Hengivenhed

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 97)