Dato: 17. maj 1832
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 17 May 1832

Kjæreste Søn!

Du modtager herved min hjerteligste Taksige1se for Dit Brev af 3die dennes, saavelsom den sendte Rigsdaler som kom vel tilpas da jeg ikke eiede en Skilling. Du lovede mig inu 1 rd som jeg gjerne ønskede hvis det var Dig mueligt førend Pindsehel1igedage, da jeg trænger saa haardt til en Spenzer som jeg gjerne vilde have mig til den Tid. Det glæder mig overordentlig at høre af Foersom at Bruden fra Lammermoor er bleven givet med saa særdeles Biefaldl; han har fortalt mig at flere Damer heri Byen har læst det og fundet Stykket fortræffeligt. Der hører vist som jeg kan tænke mig overordentlig Fantasie til at fuldføre et saadant Arbeide. Han har ogsaa fortalt mig om flere af Dine mindre Digte som er læst i Kjøbenhavnsposten og flere andre Blade med meget Biefald, tillige har han sagt mig at »Det døende Barn« som er et Mesterstykke er sadt meget heldig i Musik af Bay. - Du har vel ikke talt [med] Gebhard Foersom han er nu i København, naar Du seer ham bedes han hilset fra hans Broder Fritz. - Hvis Du engang ved Leilighed skulle træffe Handskemager Konens Søn Christian saa bed ham endelig at sende hans trængende Moder lidt Hjelp. -

Præste Enken Madm. Ibsen som boede i Nørregade er forleden ved Døden afgaaet. Madm. Berg i Hunderup (forrige Jomfr. Albine Nyboe) har faaet sig en Søn som er frisk og til stor Glæde for Forældrene, da de 2 første ere døde. Jomfr. Wiberg (som er forlovet med Bang) reiser nu til Thiersbeck hvor hun skal være som Selskabsdame. - Det vil vist glæde Dig kjære Christian at høre at saamange gode Folk som Stadshauptmand Andrup, Starups, Wibergs og Lieutenant Dockert Madm Tæisen i Nørregade og Madm. Rasmussen i Korsgaden beviser saa mange Godheder imod mig. Ofte giver de mig Overflødighed af Spise og Du vil selv indsee at jeg ikke kan række ret langt med 24 Sk. ugentlig, hvortil kommer inu at Synet tager betydelig af og mine Been ofte er daarlige saa jeg maae holde Sengen.

Sluttelig hilses Du fra alle gode Venner som Captain Hansen, Jomfr. Lohmann Stamp, F Foersom ikke at forglemme.

Jeg henlever Din Dig elskende Moder

Anne Marie Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter