Dato: Maj 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Agerskov
Sprog: dansk.

Kjære Agerskou!

Her har De et nyt og ikke før fremsagt Digt, skrevet efter bedste Evne, jeg troer nok det vil tage sig ud. Da jeg skal i Middags Selskab i Dag, er det mig ikke muelig at være hjemme paa den Tid i Eftermiddag jeg lovede, men jeg vil møde i Foreningen i morgen (Mandag) Klokken 10 om Formiddagen.

Lev vel

venskabeligst

Andersen /

[ST. Hr Candidatus philologiae Agerskou I Kjøbenhavn

[Topsøe har tilføjet, at det er Studenterforeningen, det drejer sig om]

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 16, billed 6176-77)