Dato: 4. juli 1831
Fra: C H Lorenzen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø den 4. Juli 1831

- - - Dit Brev til Ingemann har jeg besørget igaar Aftes Han bad ikke om at hilse Dig; sandsynglivis besvarer han det snart. Du kan ikke troe, hvor meget jeg nu holder af ham og hans velissnede Kone. Gud, hvilken Qvinde, Andersen! Har nogensinde et qvindeligt Væsen gjort et velgjørende og varigt Indtryk paa mig, saa er det hende. I hendes Nærværelse førler jeg mig som i en Helgens Sphære. Roer jeg ud paa Søen med hende og seer paa Aftenrøden, hvorledes den smelter bort over Skovens Kroner, eller gaaer jeg i Haven ved hendes Side, inde i Huset og ude i Guds Natur, jeg føler mig saa rolig, saa fredelig stemt, og glemmer for et Øieblik den Storm som ellers raser i mine Lemmer. - - -

Din

Lorenzen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost