Dato: 10. maj 1831
Fra: H.C. Andersen, Jonas Collin d.æ.   Til: Det kgl. danske Cancellie
Sprog: dansk.

Undertegnede ansøger underdanigst om, gratis at erholde et Cancelli-Pas til en Reise i dette Foraar til Tydskland.

Kjøbenhavn den 10 Mai 1831

H.C. Andersen

Candidatus philosophiæ

Til Det kongelige danske Cancellie.

[anden håndskrift = Collin:]

Student Andersen, som med kongelig Understøttelse har bade i Skolen og ved Universitetet erholdt sin akademiske Dannelse, har siden tarvelig men meget anstændig ernæret sig ved sine literaire Producter. Jeg tillader mig allerærbødigst at anbefale hans Ansøgning.

Collin.

-

2 Dp F 1059

Pr. 11 Maii

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 15, billed 6175)