Dato: 16. januar 1831
Fra: Christian Wilster   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø den 16. Januar 1831.

Hvis ikke en Deel prosaiske Forretninger næsten havde optaget al min Tid i Begyndelsen af det nyue Aar, saa havde jeg visselig langt tidligere sendt Dem min oprigtige Taksigelse for Deres "Phantasier og Skizzer", hvis Tilsendelse fra Forfatterens egen Haand baade var mig en Overraskelse og en Glæde. Min Tak for Bogen ledsages af de bedte Ønsker for heldig Fremvandren paa Digterbanen, og hvis De sætter nogen Priis paa min Bytings-Dom, da viid, at digtene: "Den fremmede Fugl", "Spillemanden" og "Lise ved Brønden" behage mig meest, da Ideen i disse er en udsprungen, smuk Blomst, hvilket i mine Øine er Hovedsagen ved al Poesie. At Sproget i dette Bind Digte er correctere end Deres foregaaende Arbeider, har glædet mig, saa meget mere, som jeg med Indignation har læst den pøbelagtige Tone, i hvilken høifornem Prosa og Gjengangerposeie laster Feil, som ved en Smule Forsigtighed let undgaaes.

Deres hengivne

Chr. Wilster

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost