Dato: 22. december 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Søn

ieg takker for Dit brev som ieg Rigti har bekomet men bevis mig den tieneste naar Du skriver mig til igen at adressere brevet til mig Selv ieg takker di tillige for di Penge Som Du sende Gulbergs Di lo kiøbe læret til en Særk til mig men i mit liv har ieg aldrig eiet Saa grov en Særk det var Som det groveste Sægelier derfor vil ieg bede Di ikke at sende Gulbers flere Penge men naar Du vil unde mig noget da sen det til mig Selv hva Du har bedt mig om Skal ieg nog la være men at misondelig Mennesker skildrer mig Saa Slet kan ieg [ei] giøre ved bespisningsanstalden har nu begønd og ieg faaet Ma engang Der er fem Mark tilbage hos Gulbers nu faa ieg for dem Saa længe det kan Slaa till Posionen koster 3 Sk. Det er io kun tønt men Saa bær det dog navnet af varm Ma der er tre gange ugelig at faa Søndag og onsdag og fredag Gode Søn saa snart Du kan da sen mig i lit da ieg trænger Saa høilig for noget til mine føder da det Par skilling ieg faar om ugen ikke kan Række Ret langt nu faar vi kun fire og et halvt Pun brø for en Mark og 6 Skilling for en kande øl og et Pund Smør er 24 Skilling. Det glæder mig meget at Du er saa Lykkelig at faa et Nyt styke opført2 nu vil ieg ønske Dig en glædelig Jul og et got og fornøiet Nyaar og helsen og Sunhed i det Haab at [Du] snart skriver mig til henlever ieg din hengivne Moder.

Marie Jørgensen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter