Dato: 17. november 1830
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære ANDERSEN.

Tak for Deres Brev og det Tilsendte. Ogsaa jeg er af den Mening, at det lille Digt: »Digteren og Amor« er noget af det Bedste De har skrevet. Saavel dette som det følgende (ogsaa et smukt) Digt skulle paa Fredag komme i Flyveposten. Jeg gratulerer til Omvendelsen, og ønsker at den maa have god Fremgang. Ikke for at slaae Dem fra Poesien, hvortil De har et decideret Talent, men tvertimod for endnu inderligere at hengive Dem til den, gjør De vel i at lade den hvile engang imellem, og imidlertid ved Studering berige Dem med Stof. Hvor jeg ved Raad eller Daad kan være Dem til Nytte, skal det stedse være mig en sand Fornøielse.

17. Novbr. 1830.

Deres

J. L. HEIBERG.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg