Dato: 25. september 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 25 September 1830

Kjære gode Christian!

Du skal ret have Tak for Dit kjære Brev. Det glæder mig saare meget at Du lykkelig og vel kom til Kjøbenhavn. Du ønsker at vide Udfaldet paa Ansøgningen til at komme i Hospitalet. Directionen har rigtignok været samlet, og jeg har talt med Pastor Wiberg og Hospitals forstanderen, de sagde at Ansøgningen havde været fremlagt men der var saa mange udenfor Hospitalet og de skulde først derind, saa de kunde endnu ingen Løfte give mig. Hos Jomfrue Lohmann gaaer jeg nu ikke mere da hun slet ikke vil give mig noget derfor, saa faaer jeg at see hvorledes jeg kommer ud af det. Nyt veed jeg ikke at fortælle Dig undtagen at Hrr Welhaven er død han leed uendelig meget han var heelt gaaet fra Forstanden saa han havde et sørgeligt Endeligt. Fra Slotsforvalteren og hans Kone skal jeg hilse Dig ret meget, saavel som fra alle Dine Bekjentere, men fornemlig hilses Du ret hjertelig fra Din altid troe Moder

Marie

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter