Dato: 10. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kiøb 10 Sept: 30

Kjære hr: Liunge

I forrige Uge kom jeg hjem fra min lille Sommer-Udflugt til Jylland og Fyen, hvor jeg ret har moret mig og gjort et særdeles godt poetisk Udbytte; jeg seer ved min Hjemkomst at De har været saa venskabelig, medens jeg var borte, at tilsende mig baade Repertoriet og Kjøbenhavnsposten, hvorfor jeg takker Dem ret meget, og De skal til Gjengjæld, naturligviis, faae Alt hvad jeg igjen giver ud. – Efter Aalborg Avis seer jeg, at De har anmældt den lille Samling jeg til Nytaar agter at udgive, men Bogen kommer ikke til at bære det barokke Navn: poetisk Jydepotte, men Phantasier og Skizzer, det bliver en Art af danske Reisebilleder, og jeg vil én af Dagene tage mig den Frihed at tilsende Dem en Plan, som De maaskee da er saa god at indrykke. – I disse Dage har jeg faaet Texten til en nye Opera "Ravnen" antaget, Æmnet / er det samme som Gozzis interessante Maskecomedie il corvo hvilket jeg har behandlet, men før engang i næste Saison bliver Musikken neppe færdig. Her sender jeg et lille Digt med, om De maaskee kan benytte det til Repertorium for Moerskabs Læsning.

venskabeligst

Andersen

E.S.

Det er nok Deres Bryllups Dag i Dag? Jeg har herfor den Fornøielse at gratulere! /

[Udskrift:]

S T.

Hr Udgiveren af Kjøbenhavns Posten A. P. Liunge

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 11, billed 6168-70)