Dato: 12. maj 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kiøb 12/5 30

Kjære Hr. Liunge

Her sender jeg Dem et lille Digt; dersom De kan benytte det til Repertoriet, vil det være mig en stor Fornøielse. I næste Maaned agter jeg at reise til Jylland for at see Hede-Egnen, Limfjorden og passerer da Viborg, Kolding og de mellem disse liggende Stæder; da jeg skal bruge disse Egne i min Roman troer jeg det vil være nødvendig at jeg selv kjender dem før jeg beskriver dem forandre. Siden tager jeg til Fyen for ligeledes der et gjøre mig bekjendt med Egnen, især ved Svendborg og Assens, der som De veed, ere mærkelige i Grevens Feide.

En 2½ Maaned vil nok Touren vare, men under denne vil der vel springe nogle Digte frem, som jeg da skriftlig skal tage mig den Fornøielse at sende Dem nogle af.

venskabeligst

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 10, billed 6167)