Dato: 11. marts 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiere Søn!

For Din Skrivelse af 29de Jan. takker jeg Dig saamange Gange saavelsom for de 2 Rdlr. Du spørger i Dit Brev hvorledes jeg har det i den slemme Vinter, det sidste kunne Du sige med sandt den har været haard og tung for mig men nu skulle man dog tore at den [er] overstaaet - Du vil vide Odense Bye nyt sandeligt jeg veed intet der kunne interessere Dig det mindste. Lev vel kjere Søn jeg nedbeder Himlens Velsignelse over Dig og alle Dine Foretagender og haaber at Du snart glæder mig med et Par Ord til Din hulde Moder.

Anne Maria

Odense d. 11 Maartii 1830

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter