Dato: 17. februar 1830
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

17. Febr. 1830

... Gaaer De, min Ven, saaledes frem, da skal De staae stemplet trods alle Taarnbyggere og Misundere! Derfor bryd Dem om Intet, vaag over Deres Individualitet som et Klenodie, efterlign derfor aldrig. Læs ei for Mange Deres Arbeider for, førend disse see Dagens Lys, modtag ingen andre rettelser eller Bessermacherier end dem Deres Hjerte kommer med, naar Vittigheden vi lkoge over. Ikke sandt, jeg maa nok tale frit, reentud som jeg mener det. Jeg saatte aldrig Deres Talent need, om jeg endog bad om at holde det lidt skarpt i Tøilerne. Jeg har tidt opholdt Deres Mod, idetmindste villet det, naar De ængstedes og tvivlede om Digterkaldet, saa derfor taler jeg og ligefrem min A.! Hør venligt og tillidsfuldt paa den Ældre, der inderligen elsker Dem.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter