Dato: 6. februar 1830
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hvad har de stakkels Officerer gjort Dem! Hvorfor komme de altid i et latterligt Lys, snørede o.s.v. Sandelig, kom hid og jeg skal presentere Dem Studenter, der indsnøre sig meer end nogen Officier. Der er Studenterlapse, savist som Officierlapse og Kræmmersvendelapse, snørede, ækle og væmmelige; tag De fat paa Lapsen, paa Snøringen, men lad Standen være udenfor. Deres Phantasi er altfor kraftfuld til slige Smaaligheder. Vær i Alt ny, ei Copie af gamle fattige Aander, som stundom maatte betjene sig af slige Vaaben, for i en vis Klasse at vinde et lille Partie. Behøver De det? Naa, behøver De det ikke, kjære Andersen, saa gjør det ikke. ..

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter