Dato: 2. december 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Skrike
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den December 1829.

Kjære Ven!

Vil Du ikke nok spille Mecanos for denne uskyldige Subscriptions-Plan; det vil være mig en stor Behagelighed at see den pyntet med nogle Navne; jeg haaber at Du for min Skyld tager Dig lidet af den. Til Julen ønsker jeg den igjen, da Digtene skal deputere Nytaars Dag. Hvorledes lever Du ellers? - Man seer Dig aldrig, ikke engang i Studieporten. -

lev vel

din hengivne

Andersen

Min Bopæl er store Kongensgade no 33 3 Sal. -

P.S.

Du har dog hørt den nye Forlovelse med Carl den Store og Prindsesse Isabella? Man venter at de vil føre et stille Liv. - /

[Udskrift:] Hr. Candidatus philos: Schrikke i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 367-68)