Dato: 15. november 1829
Fra: Frederik (Frits) Petit   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Petit takker for HCAs brev af 23. oktober 1829. Han beklager sig over det Hundeliv, han maa føre; omtaler forskellige litterære Planer og beder sin Ven indlevere en Tragedie "Demetrius" til Det kgl. Teater (den udkom senere paa Tysk); ingen maa vide det, ikke engang Lehmann!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost